OHLÁŠKY 25.srpna 2019 – 21. neděle v mezidobí

25. srpna 2019 – 21. neděle v mezidobí

Svátky v týdnu

V úterý je památka sv. Moniky

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace

Ve středu je památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

Ve čtvrtek památka Umučení sv. Jana Křtitele

  • Sbírka na splátku půjčky činila 11 200,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Od příští neděle bude v naší farnosti působit P. František Baroš, salesián.
  • Můžete se přihlásit na přípravu k biřmování ve farnosti u sv. Anny.