OHLÁŠKY 18. srpna 2019 – 20. neděle v mezidobí

18. srpna 2019 – 20. neděle v mezidobí

Svátky v týdnu

V úterý je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace

Ve středu je památka sv. Pia X., papeže

Ve čtvrtek památka Panny Marie Královny

V sobotu svátek sv. Baroloměje, apoštola

  • Tuto neděli je sbírka na splátku půjčky.