OHLÁŠKY 17. února 2019 – 6. neděle v mezidobí

17. února 2019 – 6. neděle v mezidobí

V úterý po mši sv. bude půlhodinová tichá adorace

V pátek je svátek Stolce svatého apoštola Petra.

V sobotu památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka.

  • Dnes je sbírka na splátku půjčky.
  • Příští neděli bude sbírka na „Svatopetrský haléř“
  • Posvěcení kostela budeme slavit v neděli 24. února.