OHLÁŠKY 17. října 2021 – 29. neděle v mezidobí

17. října 2021 – 29. neděle v mezidobí

V pondělí je svátek sv. Lukáše, evangelisty

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

V pátek je sv. Jana Pavla II., papeže

  • Dnes je sbírka na opravu střechy kostela. Příští neděli bude sbírka na misie.
  • V sakristii si můžete zakoupit misijní kalendář 300 Kč.(150Kč)