OHLÁŠKY 24. listopadu 2019 – slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

24. listopadu 2019 – slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace

V sobotu je svátek sv. Ondřeje, apoštola

Příští neděle je 1. adventní

  • Dnes je sbírka na Bibli. Sbírka na splátku půjčky činila 12 180,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Můžete si zakoupit kalendáře na příští rok 2020.
  • Můžete zapisovat úmysly mší sv. na rok 2020.
  • Příští neděli se budou žehnat adventní věnce.