OHLÁŠKY 17. listopadu 2019 – 33. neděle v mezidobí

17. listopadu 2019 – 33. neděle v mezidobí

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace

Ve čtvrtek je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

V pátek je památka sv. Cecílie, panny a mučednice

V neděli je slavnost Ježíše Krista Krále

  • Dnes je sbírka na splátku půjčky. Příští neděli bude sbírka na Bibli.
  • Můžete si zakoupit kalendáře na příští rok 2020.
  • Můžete zapisovat úmysly mší sv. na rok 2020.
  • Velký úklid kostela je ve čtvrtek 21. listopadu od 8 hod.