OHLÁŠKY 24. dubna 2022- 2. neděle velikonoční (B.milosrdenství)

24. dubna 2022 – 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

V pondělí je svátek sv. Marka, evangelisty

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

V pátek je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

  • Dnes je sbírka na opravy kostela.
  • Sbírka na salesiánské bohoslovce činila 6 800,-Kč. Sbírka na opravy chrámů ve sv. zemi – 1000,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Hledají se dobrovolníci na asistenci s ukrajinskými dětmi ve středisku. Zájemci přihlaste se u ředitele p. Jindřicha Hoňka.
  • Pouť na Sv. Hostým bude v sobotu 4. 6. 2022. Cena 300,-Kč. Zájemci hlaste se u Jany Reichenbachové nebo u Marie Kusákové.