OHLÁŠKY 1. května 2022 – 3. neděle velikonoční

1. května 2022 – 3. neděle velikonoční

V pondělí je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

V úterý je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

V pátek je svátek sv. Dominika Savia a památka sv. Jana Sarkandra

  • Sbírka na opravy kostela činila 9 070,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • V měsíci květnu budou májové pobožnosti 15 min. přede mší sv.
  • Pouť na Sv. Hostým bude v sobotu 4. 6. 2022. Cena 300,-Kč. Zájemci hlaste se u Jany Reichenbachové nebo u Marie Kusákové.