OHLÁŠKY 17. dubna 2022 – slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

17. dubna 2022 – slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ

V pondělí je mše sv. v 8.30 hod.- celý týden slavíme velikonoční oktáv

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

  • Dnes je sbírka na salesiánské bohoslovce. Příští neděli na opravy kostela.
  • Poděkování všem, kteří se zapojili do přípravy a průběhu velik. obřadů.

Všem přejeme radostné a požehnané velikonoční svátky.