OHLÁŠKY 21. listopadu 2021- slavnost Ježíše Krista Krále

21. listopadu 2021 – slavnost Ježíše Krista Krále

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

Ve středu je památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků

V neděli je 1. Neděle adventní – svěcení adventních věnců

  • Do 30. 11. je možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitova, kde se pomodlíme za zemřelé. A splní se tři obvyklé podmínky (svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Sv. otce).
  • Poděkování všem, kteří uklízeli v pátek v kostele.
  • Dnes je sbírka na opravy kostela.
  • Můžete zapisovat intence mší sv. na příští rok 2022.