OHLÁŠKY 28. listopadu 2021 – 1. neděle adventní

28.  listopadu 2021 – 1. neděle adventní

V úterý je svátek sv. Ondřeje, apoštola

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

V pátek je památka sv. Františka Xaverského, kněze

  • Sbírka na opravy kostela činila 8 420,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Můžete zapisovat intence mší sv. na příští rok 2022.
  • Opatření v nouzovém stavu při bohoslužbách zůstávají stejná.
  • Slavnost PM ve středu 8. prosince bude v 16.30 hod.