OHLÁŠKY 14. dubna 2019 – Květná neděle -pašijová

14. dubna 2019 – Květná neděle – pašijová

Bohoslužby o velikonocích:

  1. dubna ZELENÝ ČTVRTEK (9.00 mše sv. v katedrále s biskupem)

16.30  mše sv. a po ní adorace v Getsemanech

  1. dubna VELKÝ PÁTEK            (den přísného postu)

15.30     křížová cesta

16.30  obřady Velkého pátku

  1. dubna BÍLÁ SOBOTA

8.30 ranní chvály, 9 – 18 adorace u Božího hrobu

VELIKONOČNÍ VIGILIE   20.30

Obnova křestního vyznání – vezměte si křestní svíci.

  1. dubna SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ mše jako v neděli

8.30 a 10.15 hod.             (žehnání pokrmů)

  1. dubna Pondělí v oktávu velikonočním – mše sv. v 8.30

 

  • V pátek a v sobotu je sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi – viz kasička. V neděli 21. 4. bude sbírka na splátku půjčky.
  • Poděkování všem, kteří uklízeli kostel při velkém úklidu.
  • Zpovědní den u sv. Anny je v úterý 16. dubna. Časopis Okno…
  • Nebudu zpovídat před obřady ve čtvrtek, v pátek a v sobotu.Jinak zpovídám 45 min. před každou mší sv. nebo dle domluvy.
  • Prosím napište se na adoraci v sobotu u Božího hrobu. Čtenáři, přihlaste se na čtení pašijí – Velký pátek a na sobotní čtení při vigilii.