OHLÁŠKY 20. září 2020 – 25. neděle v mezidobí

20. září 2020 – 25. neděle v mezidobí

V pondělí je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace.

Ve středu je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

V pondělí 28.9. je slavnost sv. Václava – mše sv. bude v 8.30 hod.

  • Sbírka na církevní školy činila 4 400,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Zároveň je pod nástěnkou pokladnička na opravy chrámů ve Svaté zemi (bývá o velikonocích u Božího hrobu)
  • V kostele je povinné nošení roušky. Buďte opatrní, chraňte sebe i druhé.