OHLÁŠKY 27. 9. 2020 – 26. neděle v mezidobí

27. září 2020 – 26. neděle v mezidobí

V pondělí je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona Českého národa

V úterý je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace.

Ve středu je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Ve čtvrtek je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a uč. církve

V pátek je památka sv. andělů strážných

  • V kostele je povinné nošení roušky. Buďte opatrní, chraňte sebe i druhé. Podrobné informace na nástěnce.