OHLÁŠKY 20. října 2019 – 29. neděle v mezidobí

20. října 2019 – 29. neděle v mezidobí

V úterý je sv. Jana Pavla II., papeže

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace

  • Dnes je sbírka na splátku půjčky. Další neděli bude sbírka na misie.
  • Od 25. 10. Do 8. 11. Je možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitova, kde se pomodlíme za zemřelé. A splní se tři obvyklé podmínky ( svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce ).
  • Dušičková pobožnost na hřbitově bude v neděli 3. listopadu v 15 hod.