OHLÁŠKY 25. dubna 2021 – 4. neděle velikonoční

25. dubna 2021 – 4. neděle velikonoční

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

Ve čtvrtek je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a uč. církve, patronky Evropy

  • Dnes je sbírka na opravu střechy kostela.
  • Stále platí daná omezení na bohoslužbách (max. 20 osob)…