OHLÁŠKY 19. ledna 2020 – 2. neděle v mezidobí

19. ledna 2020 – 2. neděle v mezidobí

V úterý je památka sv. Anežky, panny a mučednice

Po mši sv. půlhodinová tichá adorace

Ve středu je bl. Laury Vicuňi, panny

V pátek je svátek sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

V sobotu svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

  • Dnes je sbírka na splátku půjčky.
  • V neděli 2.2. 2020 slavíme pouť sv. Jana Boska. Odpoledne bude požehnání a pohoštění ve středisku mládeže.
  • Děkuji všem koledníkům Tříkrálové sbírky.
  • Na farní radě se připomněla pouť na Sv. Hostýn 30. května a v únoru sběr oblečení pro školáky ze sociálně slabých rodin.