OHLÁŠKY 12. ledna 2020 – Svátek křtu Páně

12. ledna 2020 – Svátek křtu Páně

V pondělí začíná liturgické mezidobí

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace

V pátek je památka sv. Antonína, opata

V sobotu památka P.Marie, Matky jednoty křesťanů

  • V pondělí 13.1. v 14 hod. v Horní Suché má pohřeb paní Antonie Surá.
  • Ve středu 15. 1. v 18.45 hod. jste zváni na farní radu.
  • Příští neděli je sbírka na splátku půjčky.