OHLÁŠKY 26. ledna 2020 – 3. neděle v mezidobí

26. ledna 2020 – 3. neděle v mezidobí

V úterý je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

Po mši sv. půlhodinová tichá adorace

V pátek při mši bude žehnání svící, ze svátku uvedení Páně do chrámu.

  • Sbírka na splátku půjčky činila 11 400,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • V neděli 2. 2. 2020 slavíme pouť sv. Jana Boska. Odpoledne v 15.00 bude požehnání a pohoštění ve středisku mládeže. Prosím, abyste donesli něco k pohoštění. Můžete odevzdat po mši dopoledne.