OHLÁŠKY 19. června 2022- 12. neděle v mezidobí

19. června 2022 – 12. neděle v mezidobí

V úterý je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

Ve čtvrtek je slavnost Narození sv. Jana Křtitele

V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

V sobotu památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

  • Poděkování všem, kteří se zapojili do přípravy smažení vaječiny.