OHLÁŠKY 26. června 2022 – 13. neděle v mezidobí

26. června 2022 – 13. neděle v mezidobí

V úterý je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

Ve středu je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

V pátek je první v měsíci

Sbírka činila 6690,-Kč. Sbírky na opravy kostela přes prázdniny nebudou