Ohlášky 18. září – 25. neděle v mezidobí

  1. září 2022 – 25. neděle v mezidobí

V úterý je památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze a Pavla Hong Ha-sanga a druhů mučedníků

Ve středa je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

V pátek je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

  • září se koná pouť na sv. Antonínek. Odjezd je z Havířova, vlakového nádraží v 7,30 hodin. Mši svatou na poutním místě bude sloužit P. Jan Gacík. Předpokládaný návrat je v 18,00 hodin. Cena dopravy je 400 Kč. Přihlásit se můžete u paní Jany Reichenbachové nebo paní Marušky Kusákové.

Dnes je sbírka na církevní školství