Ohlášky 11. září 2022 — 24. neděle v mezidobí

  1. září 2022 — 24. neděle v mezidobí

V úterý je Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, po mši svaté je půl hodinová adrorace.

Ve středu je Svátek Povýšení svatého Kříže

Ve čtvrtek je Památka Panny Marie Bolestné

V pátek je Památka sv. Ludmily, mučednice

  • Září se koná pouť na sv. Antonínek. Odjezd je z Havířova, vlakového nádraží v 7,30 hodin. Mši svatou na poutním místě bude sloužit P. Jan Gacík. Předpokládaný návrat je v 18,00 hodin. Cena dopravy je 400 Kč. Přihlásit se můžete u paní Jany Reichenbachové nebo paní Marušky Kusákové.