Ohlášky 25. září – 26. neděle v mezidobí

 25.září 2022 – 26. neděle v mezidobí

V úterý je památka sv. Vincence z Paula, kněze

Ve středu je Slavnost VÁCLACVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa

Ve čtvrtek je Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

V Pátek je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

V sobotu je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

V neděli je 27. neděle v mezidobí a zároveň sv. andělů strážných