OHLÁŠKY 10. dubna 2022 – Květná neděle (pašijová)

10. dubna 2022 – Květná neděle (pašijová)

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

  • Křížová cesta je dnes v neděli v 15 hod., na Velký pátek v 15.40 hod.
  • Poděkování všem, kteří přišli v pátek na velký úklid kostela.
  • Nebude se zpovídat před obřady ve čtvrtek, v pátek a v sobotu.
  • Přihlaste se čtenáři na čtení pašijí na Velký pátek a na sobotní vigilii a napište se do rozpisu sobotní adorace.
  • Bohoslužby o velikonocích:

14.4. – Zelený čtvrtek           16.30   – po mši adorace V Getsemanech.

15.5. –  Velký pátek                        den přísného postu

15.40 křížová cesta a  16.30 obřady Velkého pátku

16.4.     Bílá sobota

8.30  ranní chvály,  9 – 18  adorace u Božího hrobu

  Velikonoční Vigilie   20.30

              Obnova křestního vyznání – vezměte si křestní svíci

17.4. – Zmrtvýchvstání Páně  8.30  a 10.15 – mše sv. jako v neděli

18.4.    Pondělí v oktávu velikonočním – mše sv. v 8.30