OHLÁŠKY 17. března 2019 – 2. neděle postní

17. března 2019 – 2. neděle postní

V úterý je slavnost sv. Josefa, snoubence P.Marie

  • uto neděli je sbírka na splátku půjčky.
  • Křížovou cestu se modlíme v pátek v 16 hod. (růženec začíná v 15.30 hod.) a v neděli v 15.00 hod.- přihlaste se zájemci o vedení modlitby.
  • Vyzvedněte si časopis Okno.
  • V pondělí 25.3. bude na slavnost Zvěstování Páně mše sv. v 16.30 hod.