OHLÁŠKY 24. března 2019 – 3. neděle postní

24. března 2019 – 3. neděle postní

V pondělí je slavnost Zvěstování Páně – mše sv. v 16.30 hod.

V úterý po mši sv. bude půlhodinová tichá adorace

  • Sbírka na splátku půjčky činila 14 850,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Křížovou cestu se modlíme v pátek v 16 hod. (růženec začíná v 15.30 hod.) a v neděli v 15.00 hod.- přihlaste se zájemci o vedení modlitby.
  • Příští neděli budou volby do farní a ekonomické rady.
  • V neděli 31. března je změna času na letní.