OHLÁŠKY 16. února 2020 – 6. neděle v mezidobí

16. února 2020 – 6. neděle v mezidobí

V úterý po mši sv. půlhodinová tichá adorace

V sobotu je svátek Stolce sv. apoštola Petra

  • Dnes je sbírka na spátku půjčky.
  • V sobotu 22.2. v 10 hod. bude svatba Martina Kováče a Lenky Dvořákové.
  • A následující neděli 23.2. „Haléř sv. Petra.“
  • V neděli 23. února slavíme svátek Posvěcení chrámu.