OHLÁŠKY 23. února 2020 – slavnost POSVĚCENÍ KOSTELA

23. února 2020 – slavnost Posvěcení kostela

V úterý po mši sv. půlhodinová tichá adorace

Ve středu je popeleční středa – den přísného postu (půst újmy a půst od masa). Při mši sv. se bude udělovat popelec.

  • Dnes je sbírka „Haléř sv. Petra“.
  • Sbírka na splátku půjčky činila 8 090,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • V postní době se modlíme křížovou cestu – v pátek v 16 hod. (růženec začíná už v 15.30) a v neděli v 15 hod.