OHLÁŠKY 9. února 2020 – 5. neděle v mezidobí

9. února 2020 – 5. neděle v mezidobí

V pondělí je památka sv. Scholastiky, panny

V úterý je P.Marie Lurdské – světový den nemocných

V úterý po mši sv. půlhodinová tichá adorace

  • Naši zemřelí: paní Ludmila Šmahlíková a v tomto týdnu Ludmila Bortliková.
  • Příští neděli je sbírka na spátku půjčky.
  • A následující neděli 23.2. „Haléř sv. Petra.“
  • V neděli 23. února slavíme posvěcení kostela.