Ohlášky 16. řijna – 29. neděle v mezidobí

 16.října 2022-29. neděle v mezidobí

Dnes je Slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska

V pondělí je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

V úterý je Svátek sv. Lukáše, evangelisty

V sobotu je památka sv. Jana Pavla II.

Příští neděli je sbírka na misie.

V zákristii je možné objednat návštěvu kněze u starších a nemocných farníků, kteří nemohou přicházet do kostela.