Ohlášky 9. října – 28. neděle v mezidobí

 9.října 2022 – 28. neděle v mezidobí

V úterý je památka sv. Jana XXII, papeže

Ve středu je památka sv. Radima, biskupa

V sobotu je Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

V neděli je Slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska

 

V zákristii je možné objednat návštěvu kněze u starších a nemocných farníků, kteří nemohou přicházet do kostela.