Ohlášky 23. října – 30. neděle v mezidobí

23. října 2022 – 30. neděle v mezidobí

V pátek je Svátek Šimona a Judy, apoštolů

V sobotu je památka bl. Restituty Kafkové, panny a mučednice

Dnes je sbírka na misie

Od 25.10. do 8.11. je možné získávat plnomocné odpustky pro zemřelé za obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce, modlitba Páně a vyznání víry a návštěva hřbitova). Je to velký projev milosrdenství vůči našim zemřelým.