OHLÁŠKY 22. prosince 2019 – 4. neděle adventní

22. prosince 2019 – 4. neděle adventní

V úterý na Štědrý den je vánoční mše pro děti v 15 hod.

Ve středu je slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

Ve čtvrtek svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

V pátek svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

V sobotu svátek sv. Mláďátek, mučedníků

Příští neděli je svátek sv. Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

  • Sbírka na splátku půjčky činila 9 150,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Můžete si objednat diecézní časopis Okno na rok 2020.
  • Zdobení vánočních stromů bude v pondělí 23.12. od 10 hod.
  • Bohoslužby o vánocích v našem kostele:

24.12.      15.00 hod. pro děti

25.12.      8.30 a 10.15

26.12.     jen 8.30

27.12.     pátek v 16.30 (v sobotu v kapli mše sv. nebude)

29.12.    neděle 8.30 a10.15

31.12.     16.00

1.1.2020       8.30 a 10.15

 

Přejeme vše farníkům požehnané vánoční svátky.