OHLÁŠKY 20. březen 2020 – 3. neděle postní

20. března 2022 – 3. neděle postní

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

V pátek je slavnost Zvěstování Páně

  • Dnes je sbírka na opravu kostela.
  • Sbírka na celostátní setkání mládeže činila 5 100,-Kč.Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • V postní době se modlíme křížovou cestu – v pátek v 16 hod. a v neděli v 15 hod. Přihlaste se zájemci o vedení modlitby.