OHLÁŠKY 5. ledna 2020 – 2. neděle po Narození Páně

5. ledna 2020 – 2. Neděle po Narození Páně

V pondělí je slavnost Zjevení Páně – mše sv. v 16.30

Příští neděle je Křtu Páně – končí vánoční doba.

  • Ve středu 15. 1. v 18.45 hod. jste zváni na farní radu.

Statistika a hospodaření za rok 2019  farnosti Havířov – Šumbark

2015 2016 2017 2018 2019
Křty 14 25 14 18 17
Sňatky 2 2 0 2 0
Pohřby 5 10 6 7 12
Dětí v náboženství 9 8 8 4 3
1.svaté přijímání 2+2 3 0 4 0

STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ:

k     1. 1. 2019 banka: 152 505 Kč   hotovost:    1 060 Kč

k 31. 12. 2019 banka: 219 233 Kč   hotovost: 16 442 Kč

PŘÍJMY           sbírky                     165      (v tisících Kč)

sbírky na splátku        139

dary                                170

mimořádné dary           77

přeplatek energie         15

nájem fary                     25     

Celkem                      591

VÝDAJE           odeslané sbírky     51

desátek                             9

zálohy na energie         72

režije                               26

opravy                               1

splátka půjčky       350

Celkem                       509

Zbývá půjčka : 150 tis. (6 splátek)