Ohlášky 12. května – 7. neděle velikonoční

12. května – 7. neděle velikonoční

Svátky v týdnu:

Po Památka Panny Marie Fatimské

St  Svátek sv. Matěje, apoštola

Čt  Památka sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního
patrona Čech

Ne Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 

Pořad bohoslužeb

Út 16,30 hodin po mši svaté půl hodinová adorace

St 18,00 hodin

Čt, Pá 16,30 hodin

Ne 8,30 hodin a 10,15 hodin

 

Květen je měsíc zasvěcený zvláštní úctě k Matce Boží, Panně Marii. Májové pobožnosti jsou vždy po mši svaté mimo neděli.

Sbírka na pronásledované křesťany vynesl 5 483 Kč.

Dnes je sbírka na kostel.  Příští neděli je sbírka na charitu. Za vaše dary Pán Bůh zaplať.

Farní pouť na Svatý Hostýn se uskuteční v sobotu 8. června. Vyjedeme od vlakového nádraží v 8,00 hodin, předpokládaný návrat je kolem 17,00 hodin. Cena za dopravu je 300 Kč. Kdo máte zájem přihlaste se u paní Kusákové nebo paní Reichenbachové.

Probíhá novéna před slavností SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Je možné si některou svatodušní novénu stáhnout na internetu nebo se alespoň modlit modlitbu k Duchu Svatému z kancionálu.