Ohlášky 5. května – 6. neděle velikonoční

 5. května – 6. neděle velikonoční

Svátky v týdnu:

Po Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka a

Památka sv. Dominika Savia

St Památka Panny Marie, Prostředníce všech milostí

Čt Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – začíná devítidenní příprava
na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 

Pořad bohoslužeb

Út 16,30 hodin po mši svaté půl hodinová adorace

St 18,00 hodin

Čt, Pá 16,30 hodin

Ne 8,30 hodin a 10,15 hodin

 

Květen je měsíc zasvěcený zvláštní úctě k Matce Boží, Panně Marii. Májové pobožnosti jsou vždy po mši svaté mimo neděli.

Dnes je sbírka na pronásledované křesťany.

V sobotu 11. 5. v 9,00 hodin budou požehnáni v našem chrámě cyklopoutníci do Santiaga de Compostela a celá jejich cesta. Budete-li chtít vědět, kteří to jsou a kdo se za Vás bude na svatém místě přimlouvat, tak přijďte.

Farní pouť na Svatý Hostýn se uskuteční v sobotu 8. června. Vyjedeme od vlakového nádraží v 8,00 hodin, předpokládaný návrat je kolem 17,00 hodin. Cena za dopravu je 300 Kč. Kdo máte zájem přihlaste se u paní Kusákové nebo paní Reichenbachové.

Vyučtování za služby a energie za rok 2023 činí: kostel přeplatek  6 122 Kč, fara nedoplatek 11 401 Kč. Provoz fary je zcela hrazen z příspěvků kněží, kteří slouží ve farnosti.

Velmi doporučujeme vykonat si novénu před slavností SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Je možné si některou svatodušní novénu stáhnout na internetu nebo se alespoň modlit modlitbu k Duchu Svatému z kancionálu.