Ohlášky 19. května – Slavnost Seslání Ducha Svatého

19. května – Slavnost Seslání Ducha Svatého

Svátky v týdnu:

Po Památka Panny Marie, Matky církve

Čt  Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Ne Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 

Pořad bohoslužeb

Út 16,30 hodin po mši svaté půl hodinová adorace

St 18,00 hodin

Čt, Pá 16,30 hodin

Ne 8,30 hodin a 10,15 hodin

 

Květen je měsíc zasvěcený zvláštní úctě k Matce Boží, Panně Marii. Májové pobožnosti jsou vždy po mši svaté mimo neděli.

Sbírka na kostel vynesla 6 914 Kč.

Dnes je sbírka na charitu. Za vaše dary Pán Bůh zaplať.

Farní pouť na Svatý Hostýn se uskuteční v sobotu 8. června. Vyjedeme od vlakového nádraží v 8,00 hodin, předpokládaný návrat je kolem 17,00 hodin. Cena za dopravu je 300 Kč. Kdo máte zájem přihlaste se u paní Kusákové nebo paní Reichenbachové.