OHLÁŠKY 25. července 2021 – 17. neděle v mezidobí

25. července 2021 – 17. neděle v mezidobí

V pondělí je památka sv. Jáchyma a Anny

V úterý je památka sv. Gorazda a druhů

Po mši půlhodinová tichá adorace.

Ve čtvrtek je památka sv. Marty

V sobotu je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

  • Sbírka na opravu střechy kostela činila 9 020,-Kč.Všem dárcům Pán Bůh zaplať!