OHLÁŠKY 28. srpna 2022 – 22. neděle v mezidobí

22. srpna 2022 – 22. neděle v mezidobí

V pondělí je památka Umučení svatého Jana Křtitele

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

V sobotu je památka sv. Moniky

  • K 1. září dochází ke změně faráře v naší farnosti. P. Oldřich Macík odchází do Prostějova. Novým farářem bude P. Petr Piler, salesián.