OHLÁŠKY 21. srpna 2022 – 21. neděle v mezidobí

21. srpna 2022 – 21. neděle v mezidobí

V pondělí je památka Panny Marie Královny

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

Ve středu je svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Ve čtvrtek památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka

V sobotu je památka sv. Moniky

  • K 1. září dochází ke změně faráře v naší farnosti. P. Oldřich Macík odchází do Prostějova. Novým farářem bude P. Petr Piler, salesián.