Ohlášky 25. prosince – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

25.prosince – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

V pondělí je Svátek sv. Štěpána, jáhna a mučedníka

V úterý je Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

Ve středu je Svátek sv. Mláďátek

Ve čtvrtek je Památka sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka

V pátek je Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa – obnova manželských slibů

 

Velké poděkování za nákup a postavení stromků a za vystavení „Betléma“ a ozdobení.

V zákristii je možné si zakoupit kalendáře na postavení na příští rok. Cena za kus je 75 Kč.

Je možné zakoupit i misijní kalendáře, zde je cena jiná.

25.12. bude sbírka na Salesiánskou provincii a 26.12 bude sbírka na kostel.

Za vaše dary Pán Bůh zaplať.

 

Bohoslužby o vánocích v našem kostele:

25.12.        8.30  a 10.15

26.12.        8.30 a 10,15

27.12 až 29.12. v našem kostele bohoslužby nebudou

30.12                  16,30 – Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

31.12.        16.00

1.1.2020    8.30 a 10.15

 

Přejeme vše farníkům požehnané vánoční svátky.