Ohlášky 1. ledna Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

1. prosince – Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

V pondělí je Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů

V pátek je Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

V neděli je Svátek Křtu Páně, končí doba vánoční

 

Pořad bohoslužeb:

Út 16, 30 hodin a po mši svaté půl hodinová adorace

St 18,00 hodin

Čt, Pá 16,30

Ne 8,30 a 10,15

 

Včera v sobotu 31. 12. zemřel emeritní papež Benedikt XVI. RIP

V pátek o slavnosti Zjevení Páně se bude žehnat, voda, kadidlo a křída.

Velké poděkování za nákup a postavení stromků a za vystavení „Betléma“ a ozdobení.

V zákristii je možné si zakoupit kalendáře na postavení na příští rok. Cena za kus je 75 Kč.

Je možné zakoupit i misijní kalendáře, zde je cena jiná.

Sbírky: 24 12. vynesla 7 611 Kč, 25.12. sbírka na Salesiánskou provincii vynesla 5 837 Kč, a 26.12 sbírka vynesla 4 910 Kč.

Za vaše dary Pán Bůh zaplať.