OHLÁŠKY 24. ledna 2021 – 3. neděle v mezidobí

24. ledna 2021 – 3. neděle v mezidobí

V pondělí je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

V úterý je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

Ve čtvrtek je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

V neděli je slavnost sv. Jana Boska – pouť

  • Bohoslužby jsou dle rozpisu. Kostel se otevírá 15 min. před bohoslužbou. Není růženec.
  • Můžete ještě přispět na Tříkrálovou sbírku – kasička v kostele.

Statistika a hospodaření za rok 2020 farnosti Havířov – Šumbark

 

2016 2017 2018 2019 2020
Křty 25 14 18 17 9
Sňatky 2 0 2 0 3
Pohřby 10 6 7 12 4
Dětí v náboženství 8 8 4 3 1
1.svaté přijímání 3 0 4 0 0

STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ:

k   1. 1. 2020 banka:      219 233 Kč   hotovost:     16 442 Kč

k 31. 12. 2020 banka:   203 839 Kč   hotovost:     3 911 Kč

PŘÍJMY    sbírky                          134      (v tisících Kč)

sbírky na splátku        57

dary                             158

mimořádné dary         25

přeplatek energie       16

nájem fary                   32     

Celkem                   422

VÝDAJE   odeslané sbírky          39

desátek                          4

zálohy na energie       72

režije                             15

opravy   (ozvučení)   170

splátka půjčky     150

Celkem                   450

Půjčka 1 250 000,-Kč splacena (11/2016 – 6/2020)