OHLÁŠKY 10. ledna 2021 – svátek Křtu Páně

10. ledna 2021 – svátek Křtu Páně

Tímto svátkem Křtu Páně končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí.

BOHOSLUŽBY  V  NEDĚLI  JSOU  ZRUŠENY.  Platí 5. stupeň PES, pro náš kostel je to max 20 osob. Bohoslužby jsou pouze ve všední dny.

Kostel se otvírá 15 minut před bohoslužbou. Není růženec. V úterý je po mši půlhodinová tichá adorace.