OHLÁŠKY 5. června 2022 – slavnost Seslání Ducha svatého

5. června 2022 – slavnost Seslání Ducha svatého V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace. Ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze V sobotu památka sv. Barnabáše, apoštola Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice. Dnes je sbírka pro salesiány. Příští neděli 12. 6. odpoledne od 15 hod. bude smažení vaječiny  na hřišti … Číst dál

OHLÁŠKY 29. května 2022 – 7. neděle velikonoční

29. května 2022 – 7. neděle velikonoční V pondělí je památka sv. Zdislavy V úterý je svátek Navštívení Panny Marie V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace. Ve středu je památka sv. Justina, mučedníka V pátek památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků, první pátek v měsíci Příští neděli je slavnost Seslání Ducha svatého Sbírka na pronásledované … Číst dál

OHLÁŠKY 15. května 2022 – 5. neděle velikonoční

15. května 2022 – 5. neděle velikonoční V pondělí je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a muč., hl. patrona Čech V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace. V pátek je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze Dnes je sbírka na opravy kostela. Příští neděli bude sbírka na pronásledované křesťany. V měsíci květnu jsou májové pobožnosti 15 min. … Číst dál

OHLÁŠKY 8. května 2022 – 4. neděle velikonoční

8. května 2022 – 4. neděle velikonoční V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace. V pátek je svátek sv. Marie Dominiky Mazzarellové V sobotu je svátek sv. Matěje, apoštola Sbírka na opravy kostela bude příští neděli. V měsíci květnu jsou májové pobožnosti 15 min. před mší sv. Pouť na Sv. Hostým bude v sobotu 4. 6. 2022. Cena … Číst dál

OHLÁŠKY 1. května 2022 – 3. neděle velikonoční

1. května 2022 – 3. neděle velikonoční V pondělí je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve V úterý je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace. V pátek je svátek sv. Dominika Savia a památka sv. Jana Sarkandra Sbírka na opravy kostela činila 9 070,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! … Číst dál

OHLÁŠKY 24. dubna 2022- 2. neděle velikonoční (B.milosrdenství)

24. dubna 2022 – 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství) V pondělí je svátek sv. Marka, evangelisty V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace. V pátek je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy Dnes je sbírka na opravy kostela. Sbírka na salesiánské bohoslovce činila 6 800,-Kč. Sbírka na opravy chrámů ve sv. zemi … Číst dál

OHLÁŠKY 17. dubna 2022 – slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

17. dubna 2022 – slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ V pondělí je mše sv. v 8.30 hod.- celý týden slavíme velikonoční oktáv V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace. Dnes je sbírka na salesiánské bohoslovce. Příští neděli na opravy kostela. Poděkování všem, kteří se zapojili do přípravy a průběhu velik. obřadů. Všem přejeme radostné a požehnané velikonoční … Číst dál

OHLÁŠKY 10. dubna 2022 – Květná neděle (pašijová)

10. dubna 2022 – Květná neděle (pašijová) V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace. Křížová cesta je dnes v neděli v 15 hod., na Velký pátek v 15.40 hod. Poděkování všem, kteří přišli v pátek na velký úklid kostela. Nebude se zpovídat před obřady ve čtvrtek, v pátek a v sobotu. Přihlaste se čtenáři na čtení pašijí na Velký pátek … Číst dál

OHLÁŠKY 3. dubna 2022 – 5. neděle postní

3. dubna 2022 – 5. neděle postní V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace. V postní době je křížová cesta – v pátek v 16 hod. a v neděli v 15 hod. V pátek 8. dubna od 8 hod. bude velký úklid kostela Přihlaste se čtenáři na čtení pašijí a čtení ve svatém týdnu. Bohoslužby o velikonocích: 14.4. – Zelený … Číst dál