OHLÁŠKY 22. září 2019 – 25. neděle v mezidobí

22. září 2019 – 25. neděle v mezidobí V pondělí je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace V pátek je památka sv. Vincence z Paula, kněze V sobotu slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa V sobotu 28. září na sv. Václava bude mše sv.v 8,30 hod. Dnes je sbírka na … Číst dálOHLÁŠKY 22. září 2019 – 25. neděle v mezidobí

OHLÁŠKY 15. září 2019 – 24. neděle v mezidobí

15. září 2019 – 24. neděle v mezidobí Svátky v týdnu V pondělí je sv. Ludmily, mučednice V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace V pátek je památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Hasanga a druhů,mučedníků V sobotu svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty Dne je sbírka na splátku půjčky. Příští neděli na církevní školy. Přihlášky … Číst dálOHLÁŠKY 15. září 2019 – 24. neděle v mezidobí

OHLÁŠKY 8. září 2019 – 23. neděle v mezidobí

8. září 2019 – 23. neděle v mezidobí Svátky v týdnu V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace V pátek je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve V sobotu svátek Povýšení svatého kříže Příští neděli je sbírka na splátku půjčky. Další neděli na církevní školy. Můžete se vyzvednout časopis Okno. Je nové číslo salesiánského … Číst dálOHLÁŠKY 8. září 2019 – 23. neděle v mezidobí

OHLÁŠKY 1. září 2019 -22. neděle v mezidobí

1. září 2019 – 22. neděle v mezidobí Svátky v týdnu V úterý je památka sv. sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace Pátek je první v měsíci – návštěva nemocných Od neděle v naší farnosti působí P. František Baroš, salesián. Můžete se přihlásit na přípravu k biřmování ve farnosti u sv. … Číst dálOHLÁŠKY 1. září 2019 -22. neděle v mezidobí

OHLÁŠKY 25.srpna 2019 – 21. neděle v mezidobí

25. srpna 2019 – 21. neděle v mezidobí Svátky v týdnu V úterý je památka sv. Moniky V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace Ve středu je památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve Ve čtvrtek památka Umučení sv. Jana Křtitele Sbírka na splátku půjčky činila 11 200,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Od příští neděle bude … Číst dálOHLÁŠKY 25.srpna 2019 – 21. neděle v mezidobí

OHLÁŠKY 4. srpna 2019 – 18. neděle v mezidobí

4. srpna 2019 – 18. neděle v mezidobí Svátky v týdnu V úterý je svátek Proměnění Páně V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace Ve čtvrtek je památka sv. Dominika, kněze V pátek je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice,patr.Evr. V sobotu je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka V pátek 9. 8. v 10 hod. je … Číst dálOHLÁŠKY 4. srpna 2019 – 18. neděle v mezidobí

OHLÁŠKY 28. července 2019 – 17. neděle v mezidobí

28. července 2019 – 17. neděle v mezidobí Svátky v týdnu V pondělí je památka sv. Marty V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace Ve středu je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze Ve čtvrtek je památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a uč.církve Pátek je první v měsíci. Návštěva nemocných. Sbírka na splátku půjčky činila 11 330,-Kč. Všem … Číst dálOHLÁŠKY 28. července 2019 – 17. neděle v mezidobí

OHLÁŠKY 21. července 2019 – 16. neděle v mezidobí

21. července 2019 – 16. neděle v mezidobí Svátky v týdnu V pondělí je svátek sv. Marie Magdalény V úterý je svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy Ve čtvrtek je svátek sv. Jakuba, apoštola V pátek je památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů P.Marie V sobotu je památka sv. Gorazda a druhů Dnes je sbírka na splátku půjčky. V týdnu nebude … Číst dálOHLÁŠKY 21. července 2019 – 16. neděle v mezidobí