OHLÁŠKY 8. prosince 2019 – 2. neděle adventní

8. prosince 2019 – 2. neděle adventní V pondělí je slavnost P.Marie, počaté bez poskvrny dědičného hříchu V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace V pátek je památka sv. Lucie, panny a mučednice V sobotu je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve V pondělí 9. 12. po mši sv. 16.30 bude obnova zasvěcení mužského sboru. Tuto … Číst dálOHLÁŠKY 8. prosince 2019 – 2. neděle adventní

OHLÁŠKY 1. prosince 2019 – 1. neděle adventní

1. prosince 2019 – 1. neděle adventní V úterý je památka sv. Františka Xaverského, kněze V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace Ve čtvrtek bl. Filipa Rinaldiho, kněze V pátek je sv. Mikuláše, první pátek v měsíci V sobotu je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve Slavnost PM počaté bez poskvrny dědič. hříchu se překládá na … Číst dálOHLÁŠKY 1. prosince 2019 – 1. neděle adventní

OHLÁŠKY 24. listopadu 2019 – slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

24. listopadu 2019 – slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace V sobotu je svátek sv. Ondřeje, apoštola Příští neděle je 1. adventní Dnes je sbírka na Bibli. Sbírka na splátku půjčky činila 12 180,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Můžete si zakoupit kalendáře na příští rok 2020. Můžete zapisovat úmysly mší … Číst dálOHLÁŠKY 24. listopadu 2019 – slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

OHLÁŠKY 17. listopadu 2019 – 33. neděle v mezidobí

17. listopadu 2019 – 33. neděle v mezidobí V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace Ve čtvrtek je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě V pátek je památka sv. Cecílie, panny a mučednice V neděli je slavnost Ježíše Krista Krále Dnes je sbírka na splátku půjčky. Příští neděli bude sbírka na Bibli. Můžete si zakoupit kalendáře na … Číst dálOHLÁŠKY 17. listopadu 2019 – 33. neděle v mezidobí

OHLÁŠKY 10. listopadu 2019 – 32. neděle v mezidobí

10. listopadu 2019 – 32. neděle v mezidobí V pondělí je památka sv. Martina, biskupa V úterý je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace Ve středu je památka sv. Anežky České, panny Příští neděli je sbírka na splátku půjčky. Další neděli sbírka na Bibli. Můžete si zakoupit kalendáře na … Číst dálOHLÁŠKY 10. listopadu 2019 – 32. neděle v mezidobí

OHLÁŠKY 3. listopadu 2019 – 31. neděle v mezidobí

3. listopadu 2019 – 31. neděle v mezidobí V pondělí je památka sv. Karla Boromejského, biskupa V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace V sobotu je svátek Posvěcení lateránské baziliky Sbírka na misie činila 6 800,-Kč.Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Do 8. 11. je možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci . Dušičková pobožnost na hřbitově je … Číst dálOHLÁŠKY 3. listopadu 2019 – 31. neděle v mezidobí

OHLÁŠKY 27. října 2019 – 30. neděle v mezidobí

27. října 2019 – 30. neděle v mezidobí V pondělí je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů V úterý je památka bl. Michala Ruy, kněze V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace V pátek je slavnost Všech svatých V sobotu je vzpomínka na všechny věrné zemřelé Dnes je sbírka na misie. Sbírka na splátku půjčky činila 8 015,-Kč.Všem dárcům … Číst dálOHLÁŠKY 27. října 2019 – 30. neděle v mezidobí

OHLÁŠKY 20. října 2019 – 29. neděle v mezidobí

20. října 2019 – 29. neděle v mezidobí V úterý je sv. Jana Pavla II., papeže V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace Dnes je sbírka na splátku půjčky. Další neděli bude sbírka na misie. Od 25. 10. Do 8. 11. Je možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitova, kde se pomodlíme … Číst dálOHLÁŠKY 20. října 2019 – 29. neděle v mezidobí

OHLÁŠKY 13. října 2019 – 28. neděle v mezidobí

13. října 2019 – 28. neděle v mezidobí V úterý je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace Ve středu je slavnost sv. Hedviky, řeholnice, patronky Slezska Ve čtvrtek památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka V pátek je svátek sv. Lukáše, evangelisty Příští neděli je sbírka … Číst dálOHLÁŠKY 13. října 2019 – 28. neděle v mezidobí

OHLÁŠKY 6. října 2019 – 27. neděle v mezidobí

6. října 2019 – 27. neděle v mezidobí V pondělí je památka Panny Marie Růžencové V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace Pátek je sv. Jana XXIII., papeže V sobotu sv. Radima, biskupa V úterý po mši a adoraci se sejdou na faře pletařky obvazů pro misie. Můžete si vyzvednout časopis Okno. Po mši proběhne sčítání účastníků … Číst dálOHLÁŠKY 6. října 2019 – 27. neděle v mezidobí