Svatý týden a Velikonoce 2020

ZRUŠENÍ  BOHOSLUŽEB

Ve Svatém týdnu a o velikonocích platí až do odvolání zákaz veřejných bohoslužeb. Kněží slaví mše svaté bez účasti věřících. Využijte proto sdělovacích prostředků ke sledování mší svatých a velikonočních obřadů.

Ve farnostech se nebude konat velikonoční zpovídání. Až po ukončení mimořádných opatření bude dána příležitost ke svátosti smíření.

Kostel sv. Jana Boska nebude přes velikonoce otevřen. Jednak nemáme uzavřené zádveří na mříž a také proto, že v kostele malujeme.

Kdo by něco potřeboval, jsem k dispozici na telefonu.

V této mimořádné situaci přeji všem farníkům, aby sledování velikonočních obřadů prožili v rámci svých domácností se stejným užitkem, jako v kostele.

VŠEM  FARNÍKŮM  PŘEJI  POŽEHNANÉ  VELIKONOČNÍ  SVÁTKY.

P. Oldřich Macík