Ohlášky 6. listopadu – 32. neděle v mezidobí

 6.listopadu 2022 – 32. neděle v mezidobí

Ve středu je Svátek Posvěcení lateránské baziliky

Ve čtvrtek je Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

V pátek je Památka sv. Martina, biskupa

V sobotu je Památka sv. Josafata

 

Pořad bohoslužeb:

Út 16, 30 hodin a po mši svaté půl hodinová adorace

St 18,00 hodin

Čt, Pá 16,00

Ne 8,30 a 10,15

Od 25.10. do 8.11. je možné získávat plnomocné odpustky pro zemřelé za obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce, modlitba Páně a vyznání víry a návštěva hřbitova). Je to velký projev milosrdenství vůči našim zemřelým.

Příští neděli je sbírka na katolická media